Политика за поверителност

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ? И С КАКВА ЦЕЛ?

Събираме следните лични данни (по-долу наричани само Лични данни) в зависимост от това по какъв начин и до каква степен използвате нашия Уеб сайт и/или Услугите ни:

Информация, необходима за регистрация и достъп до Уеб сайта

За да се регистрирате на нашия Уеб сайт, да се впишете в нашия Уеб сайт и да имате достъп до персонализираните услуги на Уеб сайта, обработваме следните лични данни: (i) Вашето име, (ii) Фамилия и (iii) e-mail.

Обработването на тези данни е необходимо за изпълнение на договора, страни по който сте Вие и ние. Правното основание за обработване на тази информация е чл. 6 параграф 1 буква. (б) от Общия регламент за защита на данните.

Информация, необходима за предоставяне на Услуги

За да предоставяме Услуги (тоест [доставка на поръчана от Вас стока / предоставяне на закупена от Вас услуга]) обработваме следните лични данни: (i) Вашето име, (ii) фамилия, (iii) адрес, (iv) e-mail, (v) телефонен номер и (vi) информация за Вашата платежна карта (номер на картата, скорк на валидност и CVV код) .

Обработването на тези данни е необходимо за изпълнение на договора, страни по който сте Вие и ние. Правното основание за обработване на тази информация е чл. 6 параграф 1 буква. (б) от Общия регламент за защита на данните.

Информация, която получаваме за маркетингови цели

С цел получаване на нашите нови предложения и/или брошури, информация за намаления, актуализации, подобрения и предложения и други маркетингови материали под формата на е-mail, SMS съобщения или пощенски пратки и/или съобщения обработваме Вашето: (i) име, (ii) фамилия, (iii) e-mail, (iv) телефонен номер и (v) адрес.

Тези лични данни обработваме въз основа на изрично съгласие от Ваша страна. Правното основание за обработването на тези данни е чл. 6 параграф 1 буква. (а) от Общия регламент за защита на данните.

Информация, която получаваме, когато Вие използвате нашия Уеб сайта

С цел непрекъснато подобряване на нашите Услуги, развитие на Вашето потребителско изживяване, докато използвате нашия Уеб сайт, обработваме информация, отнасяща се до: (i) Вашия компютър, (ii) посещения или употреба на нашия Уеб сайт и/или нашите Услуги (включително Вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на Вашия браузър/ операционна система, ресурсни връзки, продължителност на посещенията на посетени страници и движение на нашия Уеб сайт или друга такава информация, която Фирмата може да получи пряко или непряко от доставчици на трети страни), (iii) генерирани, когато Вие използвате нашия Уеб сайт и/или Услуги, които са генерирани по време на употребата на нашите Услуги (включително график, честота и модели на използване на Уеб сайта).

Тези лични данни обработваме въз основа на изрично съгласие от Ваша страна. Правното основание за обработването на тези данни е чл. 6 параграф 1 буква. (а) от Общия регламент за защита на данните.

Информация, която получаваме при оставяне на коментар / оценка

За да оставите комантер на нашия Уеб сайт, ще обработваме лични данни, които заедно с коментара / оценката оставяте на нашия Уеб сайт, Вашето: (i) име, (ii) фамилия, (iii) псевдоним, който сте си измислили при оставяне на коментар / оценка и (iv) всякакви други данни, които решите да посочите в коментара / оценката.

Тези лични данни обработваме въз основа на изрично съгласие от Ваша страна. Правното основание за обработването на тези данни е чл. 6 параграф 1 буква. (а) от Общия регламент за защита на данните.

Информация, която получаваме при комуникация с нас

За да комуникирате с нас по каквато и да е причина (като например помощ за използването на Уеб сайта / използването на Услугите, рекламации, разрешаване на каквито и да било проблеми и т.н.), ние ще обработваме следните лични данни: (i) Вашето име, (ii) фамилия (iii) адрес, (iv) e-mail, v) телефонен номер, (vi) съдържание за комуникацията, (vii) комуникационни метаданни, свързани с комуникацията и (viii) всяка друга необходима информация, които решите да посочите в комуникацията.

Обработването на тези данни е необходимо за изпълнение на договора, страни по който сте Вие и ние. Правното основание за обработване на тази информация е чл. 6 параграф 1 буква. (б) от Общия регламент за защита на данните.

НА БАЗА НА КАКВО ОЩЕ МОЖЕМ ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В допълнение към горепосоченото, ние имаме право да обработваме Вашите Лични данни, за да изпълним нашите правни задължения съгласно член 6, параграф 1, в) от Общия регламент за защита на данните или защитата на законните ни интереси съгласно член 6, параграф 1, е) от Общия регламент за защита на данните, например, за предотвратяване на измами, мрежова и информационна сигурност и директен маркетинг.

Ще обработваме Вашите Лични данни в съответствие с валидните правни норми и ние ще защитим Вашите Лични данни срещу злоупотреба и / или незаконно разкриване.

КАК ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

За да получите достъп до нашия Уеб сайт и / или Услугите (ако от гледна точка на обстоятелствата това е необходимо), ние имаме право да предоставим Вашите Лични данни (и Вие сте съгласни с такова предоставяне) в съответствие с принципа за минимизиране на ограничен брой лица, а именно нашите служители, подизпълнители, администратори, консултанти, търговски представители, доставчици или свързани лица на Фирмата и Доставчика на услуги в обем, доколкото е подходящо и необходимо за постигане на целта.

Освен това можем да предоставим Вашите лични данни: (i) до степента, изисквана от приложимите правни разпоредби, (ii) във връзка с текущи или бъдещи съдебни производства, или (iii) да доказваме, прилагаме или защитаваме нашите законови права (включително предоставянето на Вашите лични данни на трети страни с цел предотвратяване на измами и минимизиране на рисковете при плащанията).

Информация, която ви прави неподлежащи на идентифициране: Ние имаме право да предоставим Вашите лични данни, въз основа на които не можете да бъдете идентифицирани (включително анонимни данни за изполване на нашия Уеб сайт и / или Услуги, линкове / изходни страници и URL адреси, типове платформи, брой кликвания и т.н.) на трети страни, които се интересуват от такава информация, с цел разбиране на начина на използване на определени услуги.

Вашите лични данни, въз основа на които е възможно Вашето идентифициране, или локализиране, няма да бъдат споделени на трети страни за целите на директния маркетинг.

Може да позволим на трети страни да публикуват реклами и маркетингова информация на нашия Уеб сайт. Тези трети страни използват технология, която изпраща оферти или предлага линкове директно към браузъра ви, които след това се показват като част от разглежданата уеб страница. В този случай те автоматично ще получат информация за вашия IP адрес. Те могат също така да използват други технологии (напр. Бисквитки, JavaScript, или web beacons) за измерване на ефективността на рекламите си, а също и персонализиране на съдържанието на рекламите, които Ви се показват. На такива трети лица не разкриваме информация, която би им позволила да персонализират така получените данни. Моля да имате предвид, че когато рекламодател иска от нас да публикува реклами към определена група клиенти и вие реагирате на такива реклами, този рекламодател или рекламен сървър може да направи заключението, че принадлежите към група, която се опитва да достигне. Целта на тези Условия не е да регулирате връзката Ви с третата страна, която използва горепосочените технологии. За повече информация, моля прочетете условията за обработване на Лични данни на тези рекламодатели.